Bod č.4.:

KVDÚP/1 - Strategický plán města Plzně

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (zápis komise výstavby dopravy a územního plánování)
Příloha č.2 (stručný popis)
Příloha č.3 (grafické schéma)
Příloha č.4 (návrhová část Strategického plánu)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:23 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 14.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX