Bod č.28.:

TAJ/1 - Informativní zprávy předložené na 24.zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (dopisy Policie ČR)
Příloha č.2 (zápis č. 2 z jednání Osadního výboru Plzeň-Valcha)
Příloha č.3 (zápis č. 3 z jednání Osadního výboru Plzeň-Valcha)
Příloha č.4 (zápis č. 35 z jednání Osadního výboru Plzeň-Radobyčice)
Příloha č.5 (zápis č. 4 z jednání Osadního výboru Plzeň-Valcha)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:47 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 14.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX