Bod č.21.:

EK/16 - Zapojení finančních prostředků FRR MO Plzeň 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 za účelem převodu fin. prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 do rozpočtu MMP na projekt "Nedám se!"; 19.rozpočtové opatření rozpočtu r. 2018

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dopis č.j. MMP091858/18)
Příloha č.2 (Usnesení RMO 3 č. 190/2018)
Příloha č.3 (Usnesení FV ZMO 3 č. 5/2018)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:40 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 14.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX