Bod č.22.:

EK/17 - Zapojení finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 do rozpočtu MO 3 za účelem posílení rozpočtu ukazatele "Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům"; 20. rozpočtové opatření rozpočtu r. 2018

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMO 3 č. 191/2018)
Příloha č.2 (Usnesení FV ZMO3 č. 5/2018)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:41 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 14.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX