Bod č.26.:

SVV/1 - Svěření pozemků p. č. 2043/170, 2043/137, 2043/132, 2043/153 a 2043/203 do v k. ú. Skvrňany do trvalé správy MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (mapový snímek)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:45 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 14.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX