Bod č.3.:

ST/2 - Přípravy voleb do obcí, stanovení počtu členů Zastupitelstva MO Plzeň 3 na volební období 2018-2022

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:22 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 14.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX