Bod č.3.:

PRIM/2 - Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Tlučná o odchytu toulavých a opuštěných zvířat a jejich transportu do příslušného zařízení

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 - dokument je neveřejný
Příloha č.2
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:190 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX