Bod č.32.:

OŽP/1 - Novela vyhlášky č. 33/1997 o rekreačních oblastech města

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (úplné znění vyhlášky č. 33/1997)
Příloha č.2 (návrh novely vyhlášky č. 33/1997)
Příloha č.3 (stanoviska městských obvodů)
Příloha č.4 (stanovisko právní komise)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:219 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX