Bod č.102.:

VZVZ/2 - Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 2. května 2018

(předkladatel:Ing. Bis)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Zápis z jednání VZVZ ZMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX