Bod č.4.:

PRIM/3 - Poskytnutí finančního daru pro SIRIRI, o.p.s. (IČ 27447669) na veřejnou sbírku projektu "Škola hrou ve Středoafrické republice"

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Projekt Škola hrou v SAR)
Příloha č.2 (Ohlédnutí 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:191 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX