Bod č.5.:

KP/1 - Poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu Kanceláře primátora Českému rybářskému svazu, z.s., Západočeskému územnímu svazu

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:192 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX