Bod č.88.:

EVID/6 - Projednání souhlasu s demolicí staveb v lokalitě Línská - Kreuzmannova, Plzeň Zátiší v rámci schválené revitalizace území

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (situace Línská - Kreuzmannova)
Příloha č.2 (etapizace Línská – Kreuzmannova)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (modrá mapa)
Příloha č.7 (výpis z KN)
Příloha č.8 (doporučení KNM RMP ze dne 10. 4. 2018)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 488 ze dne 26. 4. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:274 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX