Bod č.87.:

EVID/5 - Projednání souhlasu s demolicí stavby na pozemku p. č. 6380/8, k. ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost SITMP)
Příloha č.2 (stanovisko ÚKRMP, zákres původní studie)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (letecký snímek a územní plán)
Příloha č.5 (modrá mapa)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP ze dne 10. 4. 2018)
Příloha č.7 (Usnesení RMP č. 487 ze dne 26. 4. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:273 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX