Bod č.85.:

EVID/3 - Svěření pozemků p. č. 2043/170, p. č. 2043/137, p. č. 2043/132, p. č. 2043/153 a p. č. 2043/203, k. ú. Skvrňany, do trvalé správy městského obvodu Plzeň 3, a to formou doplnění Přílohy č. 3 Statutu města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko SVSMP )
Příloha č.2 (Fotodokumentace )
Příloha č.3 (Územní plán)
Příloha č.4 (Letecký snímek)
Příloha č.5 (Modrá mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:271 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX