Bod č.83.:

EVID/1 - Uznání vydržení vlastnického práva k nemovité věci v k. ú. Černice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (stanovisko MO 8)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.8 (doporučení KNM RMP z jednání dne 10. 4. 2018)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 477 ze dne 26. 4. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:269 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX