Bod č.12.:

ŘEÚ/2 - Rozpočtové opatření v souvislosti s přijetím dotace na projekt „Efektivní veřejná správa města Plzně – strategický plán SCP a vzdělávání úředníků města Plzně“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Usnesení ZMP č. 116 ze dne 19.4.2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:208 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX