Bod č.86.:

EVID/4 - Komplexní pozemková úprava v k. ú. Úherce u Nýřan a části k. ú. Nýřany a svěření nově vzniklých pozemků do správy SVSMP. p.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (výkaz o dílčích výměrách k návrhu na územní změnu obcí Úhercce, Nýřany)
Příloha č.3 (zákres změny katastrální a obecní hranice)
Příloha č.4 (soupis nároků na LV č. 147 v k. ú. Úherce u Nýřan)
Příloha č.5 (mapa nároků na LV 147 - pozemky p. č. 1386/2, 1408/53 1667/68 k. ú. Úherce u Nýřan)
Příloha č.6 (letecký snímek nároků LV 147 k. ú. Úherce u Nýřan)
Příloha č.7 (soupis nových pozemků na LV č. 147 k. ú. Úherce u Nýřan)
Příloha č.8 (mapa návrhu nového uspořádání LV 147 k. ú. Úherce u Nýřan)
Příloha č.9 (letecký snímek návrhu nového uspořádání na LV 147 k. ú. Úherce u Nýřan)
Příloha č.10 (text úplného znění § 11 zák. č. 139/2002 Sb.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:272 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX