Bod č.11.:

ŘEÚ/1 - Projednání Závěrečného účtu města Plzně za rok 2017

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Závěrečný účet)
Důvodová zpráva (Závěrečný účet)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Závěrečný účet města za rok 2017)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Rozpočtové opatření - operace fin. vypořádání)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Rozpis použití investičních fondů PO v roce 2017)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 – Podklady pro schválení účetní závěrky města za rok 2017)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - Usnesení RMP č. 411 ze dne 26.4.2018)
Příloha č.6 (Usnesení FV ZMP č. 2/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:198 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX