Bod č.52.:

OK/1 - Návrh nominací na Uměleckou cenu města Plzně za rok 2017

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zápis z jednání Odborné poroty Umělecké ceny města Plzně ze dne 16. 4. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:239 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX