Bod č.54.:

OK/3 - Schválení návrhu dokumentu Program rozvoje kultury města Plzně na období 2020-2030

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Program rozvoje kultury města Plzně na období 2020-2030) (*)
Příloha č.2 (Stav plzeňské kultury v roce 2017 - souhrnná analytická zpráva)
Příloha č.3 (Indikátory a milníky plnění PRK 2020-2030)
Příloha č.4 (Zápis č. 6 z jednání Komise kultury RMP ze dne 23. 4. 2018 - výtah)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:241 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX