Bod č.55.:

OK+ŘÚSO/4 - Systémová opatření v oblasti kultury související s přechodným obdobím mezi stávajícím Programem rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009-2019 a novým strateg. dokumentem Program rozvoje kultury města Plzně na období 2020-2030

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Návrh na zrušení 5letého funkčního období ředitelů organizací zřizovaných a založených, resp. spoluzaložených, městem Plzní v oblasti kultury) (*)
Příloha č.2 (Zápis ze zasedání Komise kultury RMP ze dne 23. 4. 2018 – výtah)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 544 ze dne 10. 5. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:242 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX