Bod č.8.:

ŘÚSO/1 - Poskytnutí dotace Západočeské univerzitě v Plzni

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Přehled projektů ZČU odsouhlasených v RMP a předložených ke schválení ZMP)
Příloha č.2 (Konkrétní projekty ZČU č. 1 – 11)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:195 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX