Bod č.61.:

BYT/2 - Provozovatel pracoviště 5osého obráběcího centra – udělení výjimky ze směrnice QS 74 – 01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek ze dne 26. 03. 2018)
Příloha č.2 (Usnesení č. 5/2018 VZVZ ze dne 04. 04. 2018 ve věci doporučení k udělení výjimky)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:248 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX