Bod č.56.:

OPM/1 - Dotační program pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch v roce 2018

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2 (Dotační program pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch v roce 2018)
Příloha č.3 (Důvodové zprávy k jednotlivým žádostem)
Příloha č.4 (Zápis z jednání KPM )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:243 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX