Bod č.84.:

EVID/2 - Projednání darů výpočetní techniky z majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost Základní školy a Mateřské školy Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, p.o.)
Příloha č.2 (seznam výpočetní techniky)
Příloha č.3 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.4 (žádost Základní školy a Mateřské školy generála Pattona Dýšina, p.o.)
Příloha č.5 (seznam výpočetní techniky)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.7 (žádost Základní školy a Mateřské školy Nečtiny, p. o.)
Příloha č.8 (seznam výpočetní techniky )
Příloha č.9 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.10 (žádost ZŠ Stříbro, žádost o projednání - 4. ZŠ)
Příloha č.11 (seznam výpočetní techniky )
Příloha č.12 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.13 (usnesení RMP č. 485 ze dne 26. 4. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:270 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX