Bod č.95.:

RadCh/1 - Vědeckotechnický park - vývoj a hospodaření v roce 2017

(předkladatel:radní Chvojka )

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX