Bod č.65.:

MAJ/3 - Uzavření dodatků k budoucím smlouvám z důvodu prodloužení termínů kolaudace stavby „Zástavba proluky U Velkého rybníka, Plzeň – Bolevec“ a postoupení práv a povinností z budoucích smluv na společnost PANORAMA BOLEVÁK s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost investora stavby)
Příloha č.2 (usn.RMP č. 1214/2010) (*)
Příloha č.3 (usn. ZMP č. 518/2010)
Příloha č.4 (usn. RMP č. 1393/2010)
Příloha č.5 (usn. ZMP č. 608/2010)
Příloha č.6 (smlouva o postoupení smluv)
Příloha č.7 (mapy KN)
Příloha č.8 (foto)
Příloha č.9 (KNM) (*)
Příloha č.10 (RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX