Bod č.70.:

MAJ/8 - Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 8398/1, 8398/2, 8398/8, 8398/9, 8398/10 v k. ú. Plzeň do majetku města Plzně od fyzické osoby

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (vyjádření MO Plzeň 3)
Příloha č.4 (mapy - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.5 (doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 473/2018) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:256 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX