Bod č.7.:

BEZP/2 - Poskytnutí dotací z oblasti protidrogové prevence

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva č.1
Důvodová zpráva č.2
Důvodová zpráva č.3
Důvodová zpráva č.4
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 439 ze dne 26. 4. 2018)
Příloha č.2 (Usnesení KPPK RMP č. 2/18 ze dne 9.4.2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:194 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX