Bod č.71.:

MAJ/9 - Výkup nově vzniklého pozemku parc. č. 2317/7, k. ú. Bolevec, od FO, do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost SVSMP)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP )
Příloha č.3 (Usn. RMO Plzeň 1 č.60 ze dne 13. 2. 2018)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Snímky z KM - modrá mapa, ÚP, letecký snímek, tur. orient. mapa)
Příloha č.6 (GP č. 4113-36/2018 )
Příloha č.7 (Doporučení KNM RMP ze dne 10. 4. 2018)
Příloha č.8 (Usn. RMP č. 553 ze dne 10. 5. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:257 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX