Bod č.33.:

KŽP/1 - Žádost 81. mateřské školy Plzeň o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Zahrada snů – výsadba živých plotů“

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:220 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX