Bod č.34.:

KŽP/2 - Žádost městského obvodu Plzeň 1 o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Pěstební opatření v lokalitě vnitrobloku Nýřanská C“

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:221 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX