Bod č.36.:

KŽP/4 - Žádost Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS, z. s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „EC Lüftnerka – partner plzeňských škol pro environmentální vzdělávání a výchovu - II“

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:223 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX