Bod č.38.:

KŽP/6 - Žádost Dobrovolného ekologického spolku – ochrana ptactva o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Revitalizace údolní nivy Hrádeckého potoka II.“

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:225 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX