Bod č.63.:

MAJ/1 - Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Černice (zastávky autobusů) z vlastnictví ČR – ÚZSVM, do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost MAJ MMP na ÚZSVM)
Příloha č.2 (odpověď ÚZSVM)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (rozhodnutí ÚMO Plzeň 2 o zatřídění komunikace)
Příloha č.5 (usnesení RMO Plzeň 8 - Černice č. 6/17)
Příloha č.6 (LV č. 60000 pro k. ú. Černice)
Příloha č.7 (katastrální mapy)
Příloha č.8 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 472/2018)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:250 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX