Bod č.94.:

NámK/1 - BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným – plánované aktivity v roce 2018 a zpráva o činnosti v roce 2017

(předkladatel:Ing. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX