Bod č.64.:

MAJ/2 - Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkoupení části pozemku p.č. 1626 k.ú. Malesice od fyzické osoby

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Souhlas vlastníka s prodejem části pozemku)
Příloha č.2 (Vyjádření KPÚ)
Příloha č.3 (Výřez z PD, zábor pozemku)
Příloha č.4 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.5 (Usnesení ZMO Plzeň 9 - Malesice)
Příloha č.6 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.7 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.8 (Usnesení RMP č. 552 ze dne 10. 5. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:251 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX