Bod č.67.:

MAJ/5 - Výkup pozemků parc. č. 293/1 a parc. č. 312/3, oba k. ú. Koterov, z vlastnictví dvou fyzických osob, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost FO)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 2 - Slovany)
Příloha č.4 (katastrální mapy)
Příloha č.5 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 474/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:253 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX