Bod č.24.:

MAJ/10 - Výkup nemovitých věcí v k. ú. Doudlevce a k. ú. Plzeň od společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. a dohoda o započtení pohledávek a závazků

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost společnosti)
Příloha č.2 (usnesení ZMP a RMP)
Příloha č.3 (stanovisko ORP)
Příloha č.4 (Stanovisko MO Plzeň 3 a usnesení RMO Plzeň 4)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:206 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX