Bod č.13.:

ÚKEP/1 - Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa I"

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.2 (Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 74 ze dne 16. 3. 2017)
Příloha č.4 (Usnesení ZMP č. 290 ze dne 22. 6. 2017)
Příloha č.5 (Usnesení ZMP č. 235 ze dne 22. 3. 2018)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č. 118 ze dne 19. 4. 2018)
Příloha č.7 (Usnesení RMP č. 506 ze dne 10. 5. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:209 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX