Bod č.14.:

ÚKEP/2 - Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa II.“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.2 (Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 455 ze dne 26.10.2017)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 444 ze dne 26. 4. 2018)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 507 ze dne 10. 5. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:210 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX