Bod č.28.:

OSI/1 - Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací statutárního města Plzně na roky 2018 - 2027

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací statutárního města Plzně na roky 2018 - 2027)
Příloha č.2 (Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací statutárního města Plzně na roky 2017 – 2026)
Příloha č.3 (Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací statutárního města Plzně pro roky 2014 – 2023)
Příloha č.4 (Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací schválený usnesením ZMP č. 717 ze dne 11. 12. 2008)
Příloha č.5 (Usnesení ZMP č. 717 ze dne 11. 12. 2008)
Příloha č.6 (Usnesení ZMP č. 27 ze dne 30. 1. 2014)
Příloha č.7 (Usnesení ZMP č. 385 ze dne 7. 9. 2017)
Příloha č.8 (Usnesení RMP č. 518 ze dne 10. 5. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:215 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX