Bod č.29.:

OSI/2 - Aktualizace plánu akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájmu společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. pro rok 2018

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Aktualizovaný plán akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájmu )
Příloha č.2 (Dopis VODÁRNY PLZEŇ a.s. ze dne 9. 4. 2018)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 535 ze dne 14. 12. 2017)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 452 ze dne 26. 4. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:216 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX