Bod č.39.:

ŘÚSO/2 - Delegování zástupce města Plzně pana MgA. Jakuba Hory, ředitele Divadla ALFA, příspěvkové organizace, na valnou hromadu Association Internationale des Villes Amies de la Marionnette (AVIAMA)

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Zvací dopis na jednání AVIAMA)
Příloha č.2 (Zápis KK RMP dne 6. 4. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:226 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX