Bod č.82.:

PROP/11 - Bezúplatný převod pozemků p. č. 2204/68, 2204/69, 2204/71, 2204/73, 2204/74 a části pozemku p. č. 2204/70, vše v k. ú. Skvrňany

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost vč. přílohy)
Příloha č.2 (aktualizace žádosti)
Příloha č.3 (stanovisko ORP vč. příloh 02/2018)
Příloha č.4 (aktuální stanovisko ORP 05/2018)
Příloha č.5 (stanovisko MO P3 )
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (geometrický plán )
Příloha č.11 (majetek města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:268 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX