Bod č.76.:

PROP/5 - Prodej pozemků p. č. 2002/5 a p. č. st. 912, vše k. ú. Litice u Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (zaměření, vyjádření TU, souhlas s odkupem)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MOP 6 - Litice)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.9 (doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.10 (usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:262 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX