Bod č.80.:

PROP/9 - Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii v k. ú. Doudlevce a zřízení služebnosti chůze a jízdy na pozemku p. č. 497/1 v k. ú. Doudlevce

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádosti)
Příloha č.2 (stanoviska ORP MMP)
Příloha č.3 (stanoviska RMO P3)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (geometrický plán)
Příloha č.9 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.10 (doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.11 (stanovisko ORP MMP ke směně)
Příloha č.12 (přístupy k okolním pozemkům)
Příloha č.13 (usnesení RMP ze dne 26. 4. 2018) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:266 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX