Bod č.77.:

PROP/6 - Prodej pozemku p. č. 746 v k. ú. Červený Hrádek u Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (Stanovisko MO Plzeň 4)
Příloha č.4 (Stanovisko OPP MMP)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapy - územní plán)
Příloha č.7 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.8 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.9 (Mapy - majetek města)
Příloha č.10 (Doporučení KNM RMP ze dne 10. 4. 2018) (*)
Příloha č.11 (Usnesení RMP ze dne 26. 4. 2018) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:263 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX