Bod č.78.:

PROP/7 - Prodej nově vzniklých pozemků v k. ú. Bručná společnosti DAJBYCH, s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Usnesení RMO P2)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Mapy - územní plán)
Příloha č.6 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.7 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.8 (Mapy - geometrický plán)
Příloha č.9 (Mapy - majetek města)
Příloha č.10 (Doporučení KNM RMP ze dne 10. 4. 2018)
Příloha č.11 (Usnesení RMP č. 495 ze dne 26. 4. 2018)
Příloha č.11 (Žádost společnosti DAJBYCH, s.r.o.)
Příloha č.12 (Žádost společnosti DAJBYCH, s.r.o.)
Příloha č.13 (Žádost společnosti DAJBYCH, s.r.o.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:264 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX