Bod č.16.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 24. 3. 2018 do 27. 4. 2018

(předkladatel:Mgr. Zarzycký )

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:212 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX